Ecologie op het erf

Broeihoop

Een broeihoop is een ideale plek voor een ringslang om zich voort te planten. Hierin legt de ringslang eieren die door de warmte van de broei in de hoop uitkomen. Ook worden broeihopen gebruikt als overwinterplek. Niet alleen van de ringslang, maar ook de egel overwintert hier graag.

Deze broeihoop heb ik in de zomer van 2023 opgebouwd en was toen ruim een meter hoog. Door het broeien en verteren van het organisch materiaal slinkt de hoop. Het moet daarom geregeld aangevuld worden met het juiste materiaal (blad, takken, gras, hooi, mest) om op temperatuur te blijven.

De tunnelkas

De tunnelkas vervroegt en verlengt het teeltseizoen. Al vroeg in het jaar kan ik hier groenten zaaien. Raapsteeltjes, andijvie, spinazie, kropsla. Die zijn dan vanaf maart te oogsten. Als het mee zit. Dit voorjaar had een familie bosmuis de spinazie zaden gevonden. Alle zaadjes waren één voor één uitgegraven en opgepeuzeld. De lege zaadhulsjes lagen er nog...

Schapen en grasmaaien

De schapen zijn onze grasmaaiers. Op het erf hebben we 2 tot 4 schapen op ~6000m² gras. De twee ooien krijgen (als het mee zit) ieder jaar een paar lammeren die dan aan het begin van de winter verkocht of geslacht worden. Zo zijn er als er in de seizoenen met veel gras meer schapen om te gazen en in de wintermaanden worden de twee ooien bijgevoerd met het in de zomer gehooide gras.

Valkenkast en vogelhuisjes

De valkenkast wordt ieder jaar uitgeprobeerd door een mannetjes valk die een vrouwtje lokt, maar het vrouwtje vindt het telkens niets. Precies in zo'n week werd de slootkant van de aangrenzende akker met hels kabaal gemaaid of wordt de akker beregend met een waterstraal die onder hoge druk door de bomen spoot. Misschien hangt de kas, met vrije aanvlieg route, iets te laag (3,5m ipv 4m).

Regenwater opslag

Tijdens de opleiding voor Ecologisch hovenier had ik een les dag over Wadi's. Een wadi is de afkorting van 'Water Afvoer Drainage en Infiltratie', een woordspeling met het Arabische woord voor een rivierbedding, een wadi. Hier wordt een wadi meestal aangelegd in een bebouwd gebied, met veel daken en bestrating waar het water van een

Composthoop

Maak de composthoop in de (half)schaduw op de kale grond, zodat bodemdiertjes in de hoop kunnen kruipen en te veel water weg kan zinken. Een composthoop zou een juiste opbouw moet hebben, in lagen met ruw materiaal (takken/blad) en zacht materiaal (groen keuken- en tuinafval). Ik let daar eigenlijk niet meer op, iedere keer als ik iets in mijn kruiwagen heb dat op de composthoop mag, dan is dat de ene keer snoeiafval (ruw) en de volgende keer groente resten en keukenafval (zacht) of de inhoud van het kippenhok (ruw). Die laag verdeling gaat eigenlijk vanzelf.